ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา"
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
การมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
ต้อนรับครูย้ายมาดำรงตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
การประชุมครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
ทอดกฐินสามัคคี วัดหนองหอย ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และจัดทำรายงานตัวชี้วัด ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
การประกวด "เด็กฟันดี ไม่มีผุ" ระดับอำเภอสิงหนคร
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติ
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
การฉีดวัคซีนขั้นเสริมในนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
นักเรียนรับทุนการศึกษา "ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565"
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
การฝึกอบรม การทำไข่เค็มดองน้ำเกลือ และการทำกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
การฝึกอบรม การทำไข่เค็มดองน้ำเกลือ และการทำกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
การจัดงานการกุศลระดมทุนเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
การมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
อบรม "โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่เด็กและเยาวชน"
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 65