ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนวัดหนองหอย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ครูได้พบปะผู้ปกครอง และเห็นสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ร่วมแก้ไขปัญหาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดกรองนักเรียนเพื่อขอรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรีียนยากจน

โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,09:35   อ่าน 89 ครั้ง