ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบคัดกรอง การอ่าน - การเขียน ภาคเรียนที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย มอบหมายให้ครูประจำชั้น ดำเนินการคัดกรองความสามารถการอ่าน และการเขียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดหนองหอย ประจำภาคเรียนที่ ๑ : กรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,10:04   อ่าน 101 ครั้ง