ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดหนองหอย พร้อมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขนุน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวัอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามตามวิถีชาวพุทธ ณ วัดวาส วัดขนุน และวัดหนองหอย ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2565,09:59   อ่าน 101 ครั้ง