ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย มอบหมายให้ นางธนิกานต์ ดิษฐสุวรรณ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2/2565 ฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มีการให้ความรู้เบื้องต้นในการทำขนมไทย หลักการและเทคนิคในการทำขนมไทย การทำขนมไทยประเภทต่างๆ เช่น ครองแครง ทับทิมกรอบ ณ โรงเรียนวัด

หนองหอยอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,15:14   อ่าน 309 ครั้ง