ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
การสอบคัดกรอง การอ่าน - การเขียน ภาคเรียนที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
รับมอบร่ม จากผู้ใหญ่ใจดี
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทยและการตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
กิจกรรม
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
ทำบุญครบรอบ ๙๙ ปี โรงเรียนวัดหนองหอย และกิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
กิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
การเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLIT หลักสูตร การสร้างสติ๊กเกอร์ LINE ง่ายๆ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
มหกรรมกีฬาเปตอง ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สพป.สข 1 ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 65