ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหอย

พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2564 ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 10 คน
ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงเรียนวัดหนองหอย

โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2565,14:06   อ่าน 184 ครั้ง