ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดหนองหอย
หมู่ที่ 4 ถนนสงขลา-ระโนด บ้านหนองหอย   ตำบลวัดขนุน  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330
เบอร์โทรศัพท์ 084-8575938 เบอร์โทรสาร -
Facebook : https://web.facebook.com/nonghoi.sk


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนวัดหนองหอย   เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลวัดขนุน  อำเภอ

สิงหนคร   จังหวัดสงขลา   มีเนื้อที่ทั้งหมด  4  ไร่  3   15  ตารางวา   อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน   สังกัดศูนย์เครือข่าย สหสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  1   ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา  เขต  1  ประมาณ  45   กิโลเมตร